علوم سیاسی پروژه ای میان رشته ای
42 بازدید
محل نشر: فصل نامه علمی پژوهشی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/12/29
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی